I dalis. Įvadas į viešojo sektoriaus ekonomiką

 1. Viešasis sektorius mišrioje ekonomikoje
 2. Viešojo sektoriaus išsivysčiusiose šalyse ir Lietuvoje apžvalga
 3. Viešojo sektoriaus didėjimą aiškinančios teorijos

II dalis. Gerovės ekonomikos pagrindai

 1. Rinkos efektyvumas ir viešasis interesas
 2. Rinkos ydos: įvadas
 3. Efektyvumas ir lygybė
 4. Laimės ekonomika

III dalis. Viešųjų išlaidų teorija

 1. Viešosios prekės ir viešai teikiamos privačios prekės
 2. Monopolijos: reguliavimas, viešoji gamyba ir efektyvumas

IV dalis. Išoriniai efektai

 1. Išoriniai efektai ir gamtinė aplinka
 2. Išoriniai efektai praktikoje I: klimato kaita

V dalis. Išlaidų programų analizė

 1. Išlaidų politikos analizė
 2. Kaštų ir naudos analizė

VI dalis. Apmokestinimo teorija

 1. Įvadas į apmokestinimą
 2. Mokesčių našta
 3. Apmokestinimas ir ekonominis efektyvumas
 4. Optimalus apmokestinimas
 5. Kapitalo apmokestinimas

VII dalis. Socialinė apsauga: socialinis draudimas ir socialinė parama

 1. Draudimo ekonomika ir socialinis draudimas
 2. Pensijų ekonomikos pagrindai
 3. Pensijų sistemų reforma: demografija, kitos priežastys ir reformų mitai
 4. Socialinės paramos ekonomika

VIII dalis. Švietimo ekonomika

 1. Aukštojo mokslo ekonomika (Lietuvos pavyzdžiu)

IX dalis. Sveikatos apsaugos ekonomika

 1. Sveikatos apsaugos ekonomikos pagrindai
 2. Išoriniai ir vidiniai efektai praktikoje II: sveikata

X dalis. Infrastruktūros ekonomika

 1. Pereikvotos prekės ir miestų transporto politika (Vilniaus pavyzdžiu)
 2. Energetikos ekonomika ir politika

XI dalis. Teisės ekonomika

 1. Įvadas į teisės ekonomiką